loading...
Klik hier voor de oude website

+ -
Navigator

Statement

Het universum op de vierkante meter.

Hoe maak ik dingen?
De ervaringen die ik op doe door te leven, komen te voorschijn in de ideeen die zich manifesteren. Dat is het begin. Uit het idee komt een ontwerp voort en dat leidt uiteindelijk tot een object. Mijn werk vertelt over mijn belevenissen als levend wezen, met als idioom materialen en ontwerpen.
Een leidmotief is de zoektocht naar onderlinge verbanden en naar de overkoepelende samenhang die separate delen tot een geheel maakt. Maar dat gebeurt in een afgekaderd gebied. Ik isoleer een gegeven en baken het af. Dit wordt dan mijn wereld. Daarbinnen geef ik uitdrukking aan beweging, groei en oneindigheid.
Het universum op de vierkante meter.

Ontwerpprocessen
Ik werk regelmatig in opdracht. Dan zijn de wensen en eigenschappen van de opdrachtgever een belangrijke sturende factor bij ontwerp en uitvoering van het object. Soms ontbreekt iedere externe impuls. In die situatie laat ik me leiden door een inval, een gedachte, een vraag. Ik ga op zoek naar de best mogelijke materiele representatie van mijn gedachtegang, of mijn gevoelsleven..

CV